mülkədar

mülkədar
is. <ər. mülk və fars. . . . dar> Torpaq üzərində xüsusi mülkiyyət və onun qalıqları mövcud olan ölkələrdə torpaq sahibi olan zadəgan. İri mülkədar. Kəndlilərin mülkədarlarla mübarizəsi. – Müsəlman bəyləri və mülkədarları özgə vaxt kəndlərdə rəiyyətdən bəhrə yığmağa məşğul olurlar. C. M.. <Cavanlardan biri:> Məhv olsun müftəxorlar, mülkədarlar, xanlar, bəylər! Ə. Vəl..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • mülkədar — ə. və f. mülk sahibi, torpaq sahibi; 2) bir və ya bir neçə kəndin sahibi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dar — 1. sif. 1. Ensiz (enli ziddi). Dar küçə. Dar yol. Dar keçid. Dar dərə. – Küçə dar olmağına görə ulaq güc ilə keçirdi. Ç.. Diyar kişi dar bir cığırla sola tərəf buruldu. Ə. M.. Dar dəmir yolu – yaxın məsafələrə çəkilən və yerli əhəmiyyəti olan,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Dar al-Fonoun — Eingang zu Dar al Fonoun mit einer Inschrift aus Ferdosis Schahname هر که دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود (Ta vānā Bo vad Har ke Dānā Bo vad Ze Dānesh De le Pír Bor nā Bo vad Mächtig ist der Wissende und Weisheit hält das Herz eines Alternden… …   Deutsch Wikipedia

  • DÂR-ÜL MÜLK — Başkent, baş şehir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Nasir al-Mulk Mosque — Nasīr al Mulk Mosque مسجد نصیر الملك Basic information Location …   Wikipedia

  • Hamid al-Din, Na'ib Wakil-i Dar —    A son of Umdat ul Mulk Ala Dabir, he was given a high position at Ala al Din Khalji s court. In 1300, on the occasion of Akat Khan s failed attempt to as sassinate Ala al Din near Tilpat, Malik Hamid al Din advised the sultan to pursue the… …   Historical dictionary of Medieval India

  • məllak — ə. mülkədar, torpaq sahibi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • iri — sif. 1. Həcmcə, ölçücə, cüssəcə böyük, yekə; cüssəli, həcmli. İri qazan. İri bədən. İri əl. İri uşaq. İri fındıq. – <Xanım> uzun, mütənasib boylu, sağlam bədənli, iri qara gözlü bir qadın idi. H. N.. <İzzət qarı və Qumru> obaya… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəhyek — is. <fars.> tar. Keçmişdə kəndlilərin feodala, bəyə və ya mülkədara məhsulun onda biri miqdarında natural şəkildə verdikləri vergi. Yığmışıq dəhyekini, boşlamışıq bağlarını; Qış üçün xoşlamışıq Tiflis oyuncaqlarını. M. Ə. S.. Dirəndi,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • malikanə — is. <ər. malik və fars. . . . anə> Mülkədar mülkü, mülkədara məxsus ev və ona yapışıq bağ, bağça və s. <Qatır Məmməd:> Əlyar xanın atlıları kənddən üzüaşağı enir, xanın qonşu kənddəki malikanəsinə qayıdırdılar. Ə. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”